AKTUALITY:

 ZÁŘÍ 2019

Kosení sadu Na šenku

neděle 15. září

 

SRPEN 2019

Víkend pro Hodonice

17. a 18. srpna

Setkání s rodáky,

hudební beseda Hmlisto 

 

ČERVENEC 2019

Očkování stromků

v sadu Na Šenku

Na 4 mladé podnože jsme

naočkovali staré místní

prosychající stromy:

2 hrušně a 2 jabloně.

Údržba cesty

Hodonice - Desky

Na začátku července jsme,

za pomoci dobrovolníků ze 

skupiny Summerjob, vyřezali

křoviny zasahující do cesty,

obnovili strouhy pro odvodnění,

zasypali nové díry v povrchu, 

a vykosili trávu kolem  

vysázených stromků 

a na odpočívadle.

ČERVEN 2019

Bourání kozího chlívku

29. června úspěšně vykonáno

za pomoci přátel Hodonic.

Slunovrat a kosení sadu

V sobotu  23. 6., po nejkartší

noci v roce, se přibližně

7 statečným podařilo v dešti

i slunci pokosit  a poklidit

horní část sadu Na Šenku.

Hodonická vývěska

U křižovatky u domu

je nově umístěna

nová infotabule

sloužící i jako

hodonická vývěska.

 

REPORTÁŽ z Hodonic:

listopad 2018

www.tvnatura.cz/archiv/video/449-hodonice-u-malont

 

 

 

Živé Hodonice

 

DO ZANIKLÝCH HODONIC JSME ZAČALI PŘICHÁZET POSTUPNĚ, od roku 2009.

Ze zarostlých zbořenišť a jediné udržované kapličky na nás dýchla historie dříve soběstačné vesnice. Pohostinná krajina a duch místa, stále přežívající v torzech návesních lip, v kruhové kamenné studni, v prastarých ovocných stromech a dalších stopách po bývalém osídlení, nás chytil a nepustil.

ZAČALI JSME SE SEM VRACET.

Vyčistili jsme místo bývalé návsi a vykosili přístup k ní. Vyprostili jsme tu pramínek dobré vody ze studny. Zbavili jsme Hodonice nánosů odpadků. Začali jsme tu pěstovat zeleninu, chovat kozy, stavět příbytky z přírodních materiálů, pečovat o staré stromy a sázet nové, obnovovat cesty, pořádat společné akce, vychovávat děti... ZAČALI JSME TU ŽÍT.

MÁME TO V HODONICÍCH RÁDI.

Chtěli bychom, aby ves mohla začít znovu fungovat jako soběstačné, energeticky nezávislé a přírodě neškodící sídlo. Místo trvale udržitelné a svobodné, zasazené do krajiny, kde jsou lidé zodpovědnými hospodáři a kde vládnou dobré sousedské vztahy.

JE TO JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST a možná VELKÁ INSPIRACE pro lidí, kteří hledají cestu dál. Pomůžete nám ji uskutečnit?