AKTUALITY:

LISTOPAD 2020

Sázení hrušňových 

podnoží v sadu Na Šenku

 

ŘÍJEN 2020

Pátek23. a sobota24. října 

Sázení stromků v Hodo

a podnoží v sadu Na Šenku

Bude potřeba vysadit a dobře

oplotit jabloňové podnože 

pro záchranu místních odrůd.

Budeme také  vysazovat další 

ovocné stromy a přesazovat

 ořešáky v Hodonicích.

 

SRPEN 2020

Víkend pro Hodonice

Pátek 14. srpna - 17:30

Kino Kaplice: Křest knihy

Kaplitz - Kaplice II, doprovázené 

promítáním filmu o Hodonicích

Neděle 16. srpna - odpol.

Setkání hodonických obyvatel,

rodáků a dalších lidí, co se

o osud Hodonic zajímají,

přímo v bývalé vsi

 

Stabilní výstava starých

fotografií Hodonic

16 fotografií, instalovaných

přímo v terénu bývalé vsi

 

ČERVEN 2020

Víkend 20. a 21. června

Kosení sadu Na Šenku

a oslava slunovratu

https://1url.cz/dzFv0

 

Badatelské dny

Výpravy do přírody

pro předškoláky a

školáky, po dohodě

každé úterý.

 

KVĚTEN 2020

Kosení návsi, okolí

kapličky a stezky

se starými fotkami

skrz Hodonice.

 

DUBEN 2020

Sázení zeleniny

pro Spolek KPZ Jih

Roubování starých

jabloní na mladé

podnože 

Pálení biouhlu

Ve vypůjčené "peci" jsme

několik fůr suchých klacků

z prořezávek zhodnotili na

biouhel (dřevěné uhlí),

materiál, který zlepší půdu a

vysazovaným stromkům

poskytne bohatší podloží.

Pec i činnost nás nadchla :)

 

BŘEZEN 2020

Likvidace vrb

Silným větrem vrby sklácené

na cestu a na návesní studnu

jsme nařezali a odklidili.

Péče o mladé  stromy

V sadu Na Šenku jsme

opečovali malé loňské

roubovance a očkovance.

Ve vysázených stromořadích

jsme provedli výchovný řez.

 

ÚNOR 2020

sobota 29. února

Prořezávka starých

ovocných stromů

Téměř ve 20 lidech jsme

ošetřili  víc než 10 starých

hrušní a jabloní a odklidili

jsme větrem skácené vrby

v centrální části bývalé vsi.

 

LEDEN 2020

Spolek Živé Hodonice

Dříve neformální uskupení

lidí, snažící se oživit bývalou

ves, bylo 20. ledna zapsáno

u Krajského soudu

v Č. Budějovicích jako

"Spolek Živé Hodonice".

 

REPORTÁŽ z Hodonic:

listopad 2018

www.tvnatura.cz/archiv/video/449-hodonice-u-malont

 

 

 

Živé Hodonice

DO ZANIKLÝCH HODONIC JSME ZAČALI PŘICHÁZET POSTUPNĚ, od roku 2009.

Ze zarostlých zbořenišť a jediné udržované kapličky na nás dýchla historie dříve soběstačné vesnice. Pohostinná krajina a duch místa, stále přežívající v torzech návesních lip, v kruhové kamenné studni, v prastarých ovocných stromech a dalších stopách po bývalém osídlení, nás chytil a nepustil.

ZAČALI JSME SE SEM VRACET.

Vyčistili jsme místo bývalé návsi a vykosili přístup k ní. Vyprostili jsme tu pramínek dobré vody ze studny. Zbavili jsme Hodonice nánosů odpadků. Začali jsme tu pěstovat zeleninu, chovat kozy, stavět příbytky z přírodních materiálů, pečovat o staré stromy a sázet nové, obnovovat cesty, pořádat společné akce, vychovávat děti... ZAČALI JSME TU ŽÍT.

MÁME TO V HODONICÍCH RÁDI.

Chtěli bychom, aby ves mohla začít znovu fungovat jako soběstačné, energeticky nezávislé a přírodě neškodící sídlo. Místo trvale udržitelné a svobodné, zasazené do krajiny, kde jsou lidé zodpovědnými hospodáři a kde vládnou dobré sousedské vztahy.

JE TO JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST a možná VELKÁ INSPIRACE pro lidí, kteří hledají cestu dál. Pomůžete nám ji uskutečnit?