AKTUALITY:

PROSINEC 2020

Sobota 26. 12.  

Výroční schůze

Spolku Živé Hodonice

V Hodonicích od 14:00

 

LISTOPAD 2020

Sázení hrušňových podnoží 

Vysazeno 10 hrušniček 

v sadu na Šenku a Hodonicích

 

ŘÍJEN 2020

Pátek23. a sobota24. října 

Sázení stromků v Hodo

a podnoží v sadu Na Šenku

Vysadili jsme 10 podnoží

jabloní a lépe oplotili ty

roubované a očkované.

Začínáme rozebírat staré

oplocení kozího výběhu.

 

Stabilní výstava starých

fotografií Hodonic

16 fotografií, instalovaných

přímo v terénu bývalé vsi

 

REPORTÁŽ z Hodonic:

listopad 2018

www.tvnatura.cz/archiv/video/449-hodonice-u-malont

 

 

 

Živé Hodonice

DO ZANIKLÝCH HODONIC JSME ZAČALI PŘICHÁZET POSTUPNĚ, od roku 2009.

Ze zarostlých zbořenišť a jediné udržované kapličky na nás dýchla historie dříve soběstačné vesnice. Pohostinná krajina a duch místa, stále přežívající v torzech návesních lip, v kruhové kamenné studni, v prastarých ovocných stromech a dalších stopách po bývalém osídlení, nás chytil a nepustil.

ZAČALI JSME SE SEM VRACET.

Vyčistili jsme místo bývalé návsi a vykosili přístup k ní. Vyprostili jsme tu pramínek dobré vody ze studny. Zbavili jsme Hodonice nánosů odpadků. Začali jsme tu pěstovat zeleninu, chovat kozy, stavět příbytky z přírodních materiálů, pečovat o staré stromy a sázet nové, obnovovat cesty, pořádat společné akce, vychovávat děti... ZAČALI JSME TU ŽÍT.

MÁME TO V HODONICÍCH RÁDI.

Chtěli bychom, aby ves mohla začít znovu fungovat jako soběstačné, energeticky nezávislé a přírodě neškodící sídlo. Místo trvale udržitelné a svobodné, zasazené do krajiny, kde jsou lidé zodpovědnými hospodáři a kde vládnou dobré sousedské vztahy.

JE TO JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST a možná VELKÁ INSPIRACE pro lidí, kteří hledají cestu dál. Pomůžete nám ji uskutečnit?