AKTUALITY:

KVĚTEN 2019

Hodonická vývěska

U křižovatky u domu

umístíme novu

infotabuli s lavičkou.

termín  26. května

 

DUBEN 2019

Roubování na Šenku

V pondělí 8.4. 

jsme v čele s Jendou

naroubovali 4 nejohroženější

stromy na malé podnože.

Topení Morany

Pryč se zimou!

Akce s dětmi zdárně

proběhla u řeky Černé.

7. dubna

 

BŘEZEN 2019

Jarní úklid v Hodonicích 

proběhl. Další staré i novější

vrstvy odpadu byly vyvezeny

z Hodonic na sběrný dvůr

v Malontech. Vyčistili jsme

prostor bývalého

návesního rybníčku.

Připravili jsme místo pro

novou infotabuli s lavičkou.

 

REPORTÁŽ z Hodonic:

listopad 2018

www.tvnatura.cz/archiv/video/449-hodonice-u-malont

 

 

 

Živé Hodonice

DO ZANIKLÝCH HODONIC JSME ZAČALI PŘICHÁZET POSTUPNĚ, od roku 2009.

Ze zarostlých zbořenišť a jediné udržované kapličky na nás dýchla historie dříve soběstačné vesnice. Pohostinná krajina a duch místa, stále přežívající v torzech návesních lip, v kruhové kamenné studni, v prastarých ovocných stromech a dalších stopách po bývalém osídlení, nás chytil a nepustil.

ZAČALI JSME SE SEM VRACET.

Vyčistili jsme místo bývalé návsi a vykosili přístup k ní. Vyprostili jsme tu pramínek dobré vody ze studny. Zbavili jsme Hodonice nánosů odpadků. Začali jsme tu pěstovat zeleninu, chovat kozy, stavět příbytky z přírodních materiálů, pečovat o staré stromy a sázet nové, obnovovat cesty, pořádat společné akce, vychovávat děti... ZAČALI JSME TU ŽÍT.

MÁME TO V HODONICÍCH RÁDI.

Chtěli bychom, aby ves mohla začít znovu fungovat jako soběstačné, energeticky nezávislé a přírodě neškodící sídlo. Místo trvale udržitelné a svobodné, zasazené do krajiny, kde jsou lidé zodpovědnými hospodáři a kde vládnou dobré sousedské vztahy.

JE TO JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST a možná VELKÁ INSPIRACE pro lidí, kteří hledají cestu dál. Pomůžete nám ji uskutečnit?