AKTUALITY:

ÚNOR 2021

V sobotu 27. 2. od 9:00

se konná prořezávka

starých ovocných stromů

na mezi u Šenku.

 

Víkend 13. a 14.2. 

Stopování pro děti

 S partou dětí a zkušenými

stopaři jsme stopovali divoká

zvířata kolem Leopoldova a

Hodonic. Místo vydry jsme 

mezi rybníky pod Hodonicemi

našli nastražená železa :(

 

LEDEN 2021

Sobota 30.1.

Nabrali jsme větve na

rouby z více než 20 starých 

ovocných stromů a uložili

je do země, kde snad

přečkají do jara.

 

Stabilní výstava starých

fotografií Hodonic

16 fotografií, instalovaných

přímo v terénu bývalé vsi

 

REPORTÁŽ z Hodonic:

listopad 2018

http://slunceasvoboda.eu/files/hodonice.mp4

mit deutschen Untertiteln

 

 

Živé Hodonice

DO ZANIKLÝCH HODONIC JSME ZAČALI PŘICHÁZET POSTUPNĚ, od roku 2009.

Ze zarostlých zbořenišť a jediné udržované kapličky na nás dýchla historie dříve soběstačné vesnice. Pohostinná krajina a duch místa, stále přežívající v torzech návesních lip, v kruhové kamenné studni, v prastarých ovocných stromech a dalších stopách po bývalém osídlení, nás chytil a nepustil.

ZAČALI JSME SE SEM VRACET.

Vyčistili jsme místo bývalé návsi a vykosili přístup k ní. Vyprostili jsme tu pramínek dobré vody ze studny. Zbavili jsme Hodonice nánosů odpadků. Začali jsme tu pěstovat zeleninu, chovat kozy, stavět příbytky z přírodních materiálů, pečovat o staré stromy a sázet nové, obnovovat cesty, pořádat společné akce, vychovávat děti... ZAČALI JSME TU ŽÍT.

MÁME TO V HODONICÍCH RÁDI.

Chtěli bychom, aby ves mohla začít znovu fungovat jako soběstačné, energeticky nezávislé a přírodě neškodící sídlo. Místo trvale udržitelné a svobodné, zasazené do krajiny, kde jsou lidé zodpovědnými hospodáři a kde vládnou dobré sousedské vztahy.

JE TO JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST a možná VELKÁ INSPIRACE pro lidí, kteří hledají cestu dál. Pomůžete nám ji uskutečnit?