AKTUALITY:

Stabilní výstava starých

fotografií Hodonic

17 fotografií, instalovaných

přímo v terénu bývalé vsi

 

CELOU SEZÓNU 2022

Péče o zeleninové políčko

Kdykoliv je možné přidat se

k polním pracem (setí, sázení,

plevelení atd.) na společně

obhospodařovaném políčku.

Zelenina superbio odměnou!

 

SRPEN 2022

VÍKEND PRO HODONICE

Sobota 13. 8. od 14 hod

Den soběstačné kultury

Neděle 14. 8. od 14 hod

Setkání s hodonickými rodáky

 

ČERVEN 2022

4. 6. KOSENÍ SADU

sraz v 9:00 v Hodonicích

kosení sadu Na Šenku a péče

o výsadby stromků kolem

cesty do Desek

 

DUBEN 2022

30. 4. BELTAIN

od 15:00 májka v Hodonicích

jídlo a pití a hudební nástroje

s sebou

30. 4. ŘEZ STROMKŮ

od 10:00, výchovný řez

mladých ovocných stromů

podél cesty do Desek,

nůžky na stromky s sebou

24. 4. ROUBOVÁNÍ

od 9:00, roubování místních

starých stromů na mladé

podnože v Hodonicích a

v sadu Na Šenku

 

BŘEZEN 2022

12. 3. STOPOVÁNÍ

zvířat  - procházka v okolí

Desek s Pepčou Volfovou

od 13:00 a promítání filmu

Beránek a vlk v jurtě

od 17:00, pak beseda o vel-

kých šelmách v Novohradkách.

Nejen pro rodiče s dětmi.

 

ÚNOR 2022

26. 2. PROŘEZÁVKA

náletu v sadu Na Šenku,

úprava starých lip

v Hodonicích, od 10:00

 

PROSINEC 2021

30.12.  Braní roubů

ze starých stromů Na Šenku,

v Hodonicích a okolí.

Výroční schůze spolku

Tradičně na Štěpána, 26.12.,

jsme se setkali v Hodonicích, 

v počtu 16,  z toho nově 9

členů Spolku Živé Hodonice.

 

Živé Hodonice

Reportáže z Hodonic:

Rozhlas. reportáž o výstavě fotografií (březen 2021):

https://budejovice.rozhlas.cz/do-zmizele-vesnice-hodonice-v-jihoceskem-prihranici-se-vraci-zivot-8462382

 

Rozhlas. reportáž  o stavbě slaměného domu (únor 2021):

https://budejovice.rozhlas.cz/manzele-mekotovi-ziji-na-miste-zanikle-vesnice-v-dome-z-prirodnich-materialu-v-8465274

 

Video reportáž z Hodonic mit deutschen Untertiteln (listopad 2018):

https://www.youtube.com/watch?v=0qkygGqrJ4Y 

 

 

DO ZANIKLÝCH HODONIC JSME ZAČALI PŘICHÁZET POSTUPNĚ, od roku 2009.

Ze zarostlých zbořenišť a jediné udržované kapličky na nás dýchla historie dříve soběstačné vesnicePohostinná krajina a duch místa, stále přežívající v torzech návesních lip, v kruhové kamenné studni, v prastarých ovocných stromech a dalších stopách po bývalém osídlení, nás chytil a nepustil.

ZAČALI JSME SE SEM VRACET.

Vyčistili jsme místo bývalé návsi a vykosili přístup k ní. Vyprostili jsme tu pramínek dobré vody ze studny. Zbavili jsme Hodonice nánosů odpadků. Začali jsme tu pěstovat zeleninu, chovat kozy, stavět příbytky z přírodních materiálů, pečovat o staré stromy a sázet nové, obnovovat cesty, pořádat společné akce, vychovávat děti... ZAČALI JSME TU ŽÍT.

MÁME TO V HODONICÍCH RÁDI.

Chtěli bychom, aby ves mohla začít znovu fungovat jako soběstačné, energeticky nezávislé a přírodě neškodící sídlo. Místo trvale udržitelné a svobodné, zasazené do krajiny, kde jsou lidé zodpovědnými hospodáři a kde vládnou dobré sousedské vztahy.

JE TO JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST a možná VELKÁ INSPIRACE pro lidí, kteří hledají cestu dál. Pomůžete nám ji uskutečnit?