Současnost

Články z proběhlých akcí

Jaro 2019 v Hodonicích

15. června v 08:12 - Na jaře bylo v Hodonicích živo. S dětmi jsme si užívali venku, roubovaly se stromy, uklízelo se a tvořila se hodonická vývěska.

Prořezávka v sadu Na Šenku - 24. února 2019

27. února v 08:46 - Zimní péče o staré ovocné stromy v Hodonicích, vše ve veselé společnosti lidí, co chtějí pomáhat.

Péče o ovocné stromy

30. prosince v 10:02 - Během léta a podzimu 2018 proběhlo mapování starých hodonických ovocných stromů. Byly určeny některé druhy jabloní a hrušní. Začali jsme realizovat myšlenku genofondového sadu pro místní hodonické odrůdy.

Reportáž z Hodonic - listopad 2018

6. prosince v 23:49 - Povídání s hodonickými obyvateli o životě v Hodonicích a o jejich vizi živých Hodonic.

Sázení stromořadí podél cesty - 13. a 14. října 2018

9. září v 07:13 - Společná výsadba 20 ovocných stromků místních odrůd podél nově opravené cesty v úseku mezi Deskami a křižovatkou, příjemná slunečná akce pro děti i dospělé, sousedy, přátele i náhodné kolemjdoucí. Moštování jablek a hrušek, vaření polévky na ohni z místních zdrojů zeleniny, pečení pizzy ve venkovní peci, pouštění draků,..

Odpočívadlo "Na půli cesty" - 11. a 12. srpna 2018

1. září v 09:53 - 11. a 12.8. 2018, v rámci zvelebování cesty mezi Hodonicemi a Deskami, proběhla společná stavba odpočívadla na půli cesty u křižovatky. Akce se účastnili obyvatelé Hodonic a jejich přátelé, sousedé ze Samot a Desek, rodiny s dětmi z okolí a místní rodáci z Německa a Rakouska. Výsledkem je pěkné setkávací a procházkové místo se dvěma dubovými lavičkami, vícemístnou houpačkou, malovanou kamennou mohylou a zavěšenou dřevěnou zvonkohrou.

Cestou ke spolupráci - červen 2018

1. července v 06:23 - Toto idealisticky znějící spojení je názvem projektu svépomocné opravy cesty mezi Hodonicemi a Deskami, který uskutečňuje uskupení Živé Hodonice v průběhu roku 2018. Spolu s místními lidmi, co cestu používají a za podpory Nadace Via a správní obce Malonty opravujeme rozbitý povrch cesty a dále ji zvelebujeme na oblíbenou vycházkovou trasu.