Cestou ke spolupráci - červen 2018

1. července v 06:23

Toto idealisticky znějící spojení je názvem projektu svépomocné opravy cesty mezi Hodonicemi a Deskami, který uskutečňuje uskupení Živé Hodonice v průběhu roku 2018. Spolu s místními lidmi, co cestu používají a za podpory Nadace Via a správní obce Malonty opravujeme rozbitý povrch cesty a dále ji zvelebujeme na oblíbenou vycházkovou trasu.

Je červnové slunečné ráno a u kapličky se scházíme my, ženy, některé s uvázanými šátky, z nichž vyčuhují malé nožičky. Obtěžkány kosami, lopatami, hráběmi a košťaty. Vysíknout trávu na okrajích rozbité cesty, z největších děr v asfaltu vyházet nánosy kamínků a hlíny a pěkně silou vymést. Za chvíli pracující postavy zahalí lehký oblak prachu. Nejsme v Indii, ale v podhůří Novohradských hor.
 
Po práci vzít doma pivo, lopatu a jít se podívat, kde ženy s čištěním povrchu cesty skončily. A pokračovat v načatém díle, spolu se sousedem, který už začal o notnou chvíli dřív. Společná práce je o hodně zábavnější. I takhle může vypadat odpočinek...
 
 
Co už se udělalo?

Z desítek střípků mozaiky se po malých krocích skládá koncept nízkonákladové svépomocné opravy jako propojovacího komunitního projektu. Aneb poznejte své sousedy v akci...

* V lednu 2018 jsme získali souhlas vlastníků a podporu správní obce cestu z Desek do Hodonic svépomocně opravit.

* V březnu 2018 jsme spolu se sousedy z Desek vyřezali a vyčistili cestu od náletu, který ji pozvolna obsazoval.

* V dubnu 2018 byl projekt "Cestou ke spolupráci" podpořen Nadací Via, což notně obohatilo program zvelebovacích akcí.

* V květnu 2018 následovala teoretická příprava opravy povrchu cesty - vytipování nejrozbitějších úseků, upřesnění technologie a zajištění materiálu.

* V červnu 2018 jsme se do toho pustili naplno. I. etapa opravy povrchu asfaltovým recyklátem v úseku u hodonické kapličky byla pojata v menším (3 tatry materiálu), jako zkušební. Ve II. etapě byly opraveny všechny ostatní vytipované úseky v množství, co dovolily peníze na asfaltový recyklát (10 tater materiálu).

* V červenci 2018 probíhají finální úpravy povrchu a doladění problémových míst.