Léto 2019 v Hodonicích

29. září v 17:21

V létě, jak už to bývá, bylo v Hodonicích ještě živěji než na jaře. Bouralo se, stavělo se, dělala se údržba příjezdové cesty. Setkalo se tu také několik generací, které pamatují Hodonice z jiného světa a mají je stále rádi.

Červen

U křižovatky u domu stojí od června pod stříškou nová infotabule, sloužící i jako hodonická vývěska.

V čele s Martinou a za pomoci kamarádů, tentokrát především ze skupiny Buď soběstačný, jsme dokázali na konci června během jednoho dne úspěšně zbourat kozí chlívek a na jeho místě vyčistit prostor pro nový, velkolepý KOZÍN. Tuto dřevěnou útulnu pro zvířata, lidi i věci vystavěl tesař Albert a občasní pomocníci v průběhu léta i podzimu.

Červenec

Na začátku července jsme několik dnů věnovali údržbě loni opravené cesty mezi Hodonicemi a Deskami. Za pomoci pracovitých dobrovolníků ze skupiny Summerjob jsme vyřezali křoviny zasahující do cesty, obnovili strouhy pro odvodnění a zasypali nové díry v povrchu. Dobrovolníci také pomohli se stavbou části ohrady pro kozy. Dále jsme už vlastními silami postupně obkosili nová stromořadí podél cesty a také oblíbené odpočívadlo Na půli cesty.

Srpen

VÍKEND PRO HODONICE je už tradiční setkání s místními rodáky a přáteli Hodonic, které pořádáme kolem půlky srpna. Letos jsme se sešli v sobotu 17. srpna ve větším počtu a užili si zajímavých, vtipných i nostalgických momentů a střetávajících se místních historií a historek. Dorazila skupinka z Německa s předválečným rodákem panem Pechou a také dvě skupinky českých poválečných rodáků a rodaček z Hodonic. Dále pár jednotlivců, kteří měli ve svých rodokmenech předky z Hodonic. Pán z Velešína a pán z Pasova se za pomoci překladatelky Martiny dohodli na společné praprababičce z býv. č.p. 25.

 Prošli jsme společně výstavu starých fotek umístěnou přímo v terénu bývalé vsi, kolem jediné opravené kapličky a dnes již neexistujících domů. U kávy se pak v milé atmosféře vzpomínalo na staré časy, porovnávalo a v rámci možností česko-německy diskutovalo. My jsme se dozvěděli další zajímavá fakta, především z poválečné historie a o postupném zániku vsi od pana Chýny z Mostků.

V neděli 18. srpna jsme si užili krom dalšího setkání s rodáky také odpoledne s přáteli Hodonic, slovenskou muzikou a povídáním nejen o domácím vzdělávání s dvojicí Hmlisto. 

Je RADOST, když se dokáží sejít a společně bavit tři odlišné generace lidí, které spojuje, že to měli a zcela viditelně stále mají v Hodonicích rádi. Díky za to!