Současnost

Články z proběhlých akcí

Rok 2021 s komunitním zeleninovým políčkem

24. února v 14:31 - Soběstačnost, svépomoc a spolupráce se jeví jako stále smysluplnější způsob, jak v Hodonicích fungovat. Biozeleninu, kterou jsme dříve kupovali, jsme se rozhodli pěstovat si sami, přesněji společně, komunitně. Někdo měl zkušenosti a semínka, někdo skleník, nástroje, někdo vhodnou zeměplochu, někdo chuť na poctivou zeleninu a málo peněz... Kdo vytrval a pravidelně pole obhospodařoval, také sklízel. Luxusní ředkvičky, špenát a lupení všeho druhu, řepa, fenykl, cukety, zelí, a další druhy nám byly odměnou v sezóně, česneku, cibule, mrkve, dýně, kapusty a pórku jsme si užívali až do následujícího jara.

Hodonice za dob koronaviru 2020

31. prosince v 11:38 - Vypadá to, že snahy o místní soběstačnost, bydlení v přírodě a školu i práci z domova není tak úplně úlet. Letos, v celém roce rychlých změn 2020, se životní styl v Hodonicích ukazoval jako výhoda. Zatímco mnoho lidí muselo, kvůli koronavirovým opatřením ze dne na den změnit svůj zajetý režim, zůstat zavřeni v bytě nebo žít s rouškami, u nás se mnoho nezměnilo. Děti se učily doma a venku, jako obvykle. Pracovali jsme z domova a trávili jsme co nejvíce času v přírodě - našem obýváku, tak jako to tu rádi děláváme. Pečovali jsme o stromy a stromky, pálili biouhel, sázeli zeleninu, kosili na mnoha frontách, setkávali se venku s dětmi a spřátelenými rodinami, hodonickými rodáky i náhodnými návštěvníky. Lidí, vyrážejících sem do přírody, přibylo. Uvědomovali jsme si čím dál víc, že Hodonice jsou takový nenápadný, obyčejný ráj...

Spolek Živé Hodonice 2019/2020

28. ledna v 21:03 - Po Vánocích na Štěpána se sešlo v teple slaměného domu jádro našeho dříve neformálního uskupení Živé Hodonice, celkem 13 dospělých a dětí. Toto setkání se stalo, s dlouho připravovaným tématem spolku Živé Hodonice, jeho ustavující schůzí. Prodiskutovali jsme znovu hlavní cíle spolku, uvedené v návrhu stanov a projevili vůli stát se jeho členy. Po vyřízení formálních náležitostí byl Spolek Živé Hodonice zapsán dne 20. 1. 2020 do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Genofondový sad Na Šenku - 2019

29. prosince v 18:10 - Letos jsme se poprvé systematicky věnovali péči o sad Na Šenku, kde dožívají staré předválečné stromy a kde vysazujeme jejich nové následovníky k zachování místních ovocných odrůd. Prořezávka, roubování, očkování, kosení a podnože, ...

Léto 2019 v Hodonicích

29. září v 17:21 - V létě, jak už to bývá, bylo v Hodonicích ještě živěji než na jaře. Bouralo se, stavělo se, dělala se údržba příjezdové cesty. Setkalo se tu také několik generací, které pamatují Hodonice z jiného světa a mají je stále rádi.

Jaro 2019 v Hodonicích

15. června v 08:12 - Na jaře bylo v Hodonicích živo. S dětmi jsme si užívali venku, roubovaly se stromy, uklízelo se a tvořila se hodonická vývěska.

Prořezávka v sadu Na Šenku - 24. února 2019

27. února v 08:46 - Zimní péče o staré ovocné stromy v Hodonicích, vše ve veselé společnosti lidí, co chtějí pomáhat.

Péče o ovocné stromy 2017 - 2018

30. prosince v 10:02 - Během léta a podzimu 2018 proběhlo mapování starých hodonických ovocných stromů. Byly určeny některé druhy jabloní a hrušní. Začali jsme realizovat myšlenku genofondového sadu pro místní hodonické odrůdy.

Reportáž z Hodonic - listopad 2018

6. prosince v 23:49 - Povídání s hodonickými obyvateli o životě v Hodonicích a o jejich vizi živých Hodonic.

Sázení stromořadí podél cesty - 13. a 14. října 2018

9. září v 07:13 - Společná výsadba 20 ovocných stromků místních odrůd podél nově opravené cesty v úseku mezi Deskami a křižovatkou, příjemná slunečná akce pro děti i dospělé, sousedy, přátele i náhodné kolemjdoucí. Moštování jablek a hrušek, vaření polévky na ohni z místních zdrojů zeleniny, pečení pizzy ve venkovní peci, pouštění draků,..

Odpočívadlo "Na půli cesty" - 11. a 12. srpna 2018

1. září v 09:53 - 11. a 12.8. 2018, v rámci zvelebování cesty mezi Hodonicemi a Deskami, proběhla společná stavba odpočívadla na půli cesty u křižovatky. Akce se účastnili obyvatelé Hodonic a jejich přátelé, sousedé ze Samot a Desek, rodiny s dětmi z okolí a místní rodáci z Německa a Rakouska. Výsledkem je pěkné setkávací a procházkové místo se dvěma dubovými lavičkami, vícemístnou houpačkou, malovanou kamennou mohylou a zavěšenou dřevěnou zvonkohrou.

Cestou ke spolupráci - červen 2018

1. července v 06:23 - Toto idealisticky znějící spojení je názvem projektu svépomocné opravy cesty mezi Hodonicemi a Deskami, který uskutečňuje uskupení Živé Hodonice v průběhu roku 2018. Spolu s místními lidmi, co cestu používají a za podpory Nadace Via a správní obce Malonty opravujeme rozbitý povrch cesty a dále ji zvelebujeme na oblíbenou vycházkovou trasu.