Vize Hodonic

Spolek Živé Hodonice usiluje o navrácení soběstačného a trvale udržitelného života do vysídlených Hodonic, o hospodaření v místě v souladu s přírodou a  o společnou péči o Hodonice a o okolní krajinu.

 

Co chceme/co se už uskutečňuje

*navázat na původní osídlení

- prostorové uspořádání v původním duchu (uspořádání domů kolem návsi s rybníčkem, snaha o úpravu stávajícího územního plánu)

- ekologicky fungující osídlení (skromné stavby z přírodě neškodících materiálů, využívající obnovitelné zdroje energie)

- soběstačné osídlení (vlastní zdroje pitné vody, vlastní čištění odpad. vod na přírodní bázi, vlastní el. energie z obnovitelných zdrojů - ostrovní systémy, bez veřejného osvětlení, možnost soběstačně a ekologicky hospodařit na okolních pozemcích)

 

*pečovat o Hodonice a okolní krajinu

- kultivace místa (čištění místa a udržování pořádku, péče o společný prostor návsi, kapličky a okolí, obnova obecní studny a návesního rybníčku)

- péče o místní zeleň, staré (především ovocné) stromy a výsadba nových (nová stromořadí a sady, udržování starých místních odrůd, místní genofondový sad na Šenku)

- péče o místní cesty a jejich okolí, obnova starých cest (svépomocná oprava příjezdové cesty z Desek)

- péče o místní zdroje vody (obnova studánek, rybníčků, vodotečí a mokřadů)

- udržování dobrých sousedských vztahů v Hodonicích a s místními lidmi

(spolupráce s místními lidmi, firmami, organizacemi, se správní obcí)

- ochrana okolní divoké přírody

 

*udržovat povědomí o historii Hodonic

- kontakt s místními rodáky (z Rakouska, Německa, Čech) a pořádání společných akcí (přeshraniční spolupráce a výměny)

- sdílení informací o historii místa (staré fotografie, původní místopis, infotabule, stezky...)

 

*obohatit místní kulturní a společenský život

- kulturní a společenské akce (výstava starých fotografií, setkání s rodáky, promítání filmů, kurz roubování, přednášky, kurzy, workshopy,...)

- pravidelná setkávání místních matek s dětmi a akce pro děti (lesní klub, přírodní hřiště, ...)

- společné sousedské a komunitní projekty s místními lidmi (společná oprava cesty, stavba odpočívadla, výsadba stromořadí, péče o sad Na Šenku...)

- občasná setkání skupiny Buď Soběstačný a zapojení místních do výměnného obchodu LETS (kontakt s rakouským LETS)

 

Jak by to tu mohlo vypadat?

vize
vize
urbanistická koncepce 2016
urbanistická koncepce 2016
návrh územního plánu 2019
návrh územního plánu 2019