Vize Hodonic

Spolek Živé Hodonice usiluje o navrácení soběstačného a trvale udržitelného života do vysídlených Hodonic, o hospodaření v místě v souladu s přírodou a  o společnou péči o Hodonice a o okolní krajinu.

 

Co chceme/co se už uskutečňuje

*navázat na původní osídlení

- prostorové uspořádání v původním duchu (uspořádání domů kolem návsi s rybníčkem, snaha o úpravu stávajícího územního plánu)

- ekologicky fungující osídlení (skromné stavby z přírodě neškodících materiálů, využívající obnovitelné zdroje energie)

- soběstačné osídlení (vlastní zdroje pitné vody, vlastní čištění odpad. vod na přírodní bázi, vlastní el. energie z obnovitelných zdrojů - ostrovní systémy, bez veřejného osvětlení, možnost soběstačně a ekologicky hospodařit na okolních pozemcích)

 

*pečovat o Hodonice a okolní krajinu

- kultivace místa (čištění místa a udržování pořádku, péče o společný prostor návsi, kapličky a okolí, obnova obecní studny a návesního rybníčku)

- péče o místní zeleň, staré (především ovocné) stromy a výsadba nových (nová stromořadí a sady, udržování starých místních odrůd, místní genofondový sad na Šenku)

- péče o místní cesty a jejich okolí, obnova starých cest (svépomocná oprava příjezdové cesty z Desek)

- péče o místní zdroje vody (obnova studánek, rybníčků, vodotečí a mokřadů)

- udržování dobrých sousedských vztahů v Hodonicích a s místními lidmi

(spolupráce s místními lidmi, firmami, organizacemi, se správní obcí)

- ochrana okolní divoké přírody

 

*udržovat povědomí o historii Hodonic

- kontakt s místními rodáky (z Rakouska, Německa, Čech) a pořádání společných akcí (přeshraniční spolupráce a výměny)

- sdílení informací o historii místa (staré fotografie, původní místopis, infotabule, stezky...)

 

*obohatit místní kulturní a společenský život

- kulturní a společenské akce (výstava starých fotografií, setkání s rodáky, promítání filmů, kurz roubování, přednášky, kurzy, workshopy,...)

- pravidelná setkávání místních matek s dětmi a akce pro děti (lesní klub, přírodní hřiště, ...)

- společné sousedské a komunitní projekty s místními lidmi (společná oprava cesty, stavba odpočívadla, výsadba stromořadí, péče o sad Na Šenku...)

- občasná setkání skupiny Buď Soběstačný a zapojení místních do výměnného obchodu LETS (kontakt s rakouským LETS)

 

Jak by to tu mohlo vypadat?

vize
vize
urbanistická koncepce 2016
urbanistická koncepce 2016
náš návrh do zadání nového územního plánu 2019
náš návrh do zadání nového územního plánu 2019