Péče o ovocné stromy 2017 - 2018

30. prosince v 10:02

Během léta a podzimu 2018 proběhlo mapování starých hodonických ovocných stromů. Byly určeny některé druhy jabloní a hrušní. Začali jsme realizovat myšlenku genofondového sadu pro místní hodonické odrůdy.

Zmapovali jsme staré ovocné stromy v Hodonicích, Na Šenku a v okolí. Vzhledem k velice úrodnému roku jsme mohli nafotit plody většiny z nich. V rámci našich sil chceme o dožívající stromy pečovat (zimní prořezávka, kosení) a chceme je také přeroubovat na nové podnože. V říjnu a listopadu 2018 jsme na vhodných místech vysadili 10 jabloňových a 3 hrušňové podnože. Od roku 2017 vysazujeme nová stromořadí ovocných stromků místních odrůd, především kolem cesty Desky-Hodonice-Dobechov. Zatím kolem 50ks, některé již letos plodily.